TASGER  Industries

Technologies for the Future

THAI

แทสเกอร์ อินดัสทรีส์ คือองค์กรเทคโนโลยีที่ออกแบบยานพาหนะเพื่อการคมนาคมและสร้างเครื่องบินสำหรับอากาศยานทั่วไป

"กลไกแห่งอนาคต"

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้นำด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย มีการทำงานที่เป็นระบบและแบบแผนตามมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากทั่วโลกทำให้เราสามารถคิดค้นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำเพื่อเป็นแรงผลักดันแห่งความก้าวหน้าอย่างไร้ขอบเขต นำไอเดียที่แปลกใหม่และแนวคิดที่พิสูจน์จากการวิจัยและวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เราคือ แทสเกอร์ เราคือ กลไกแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมความก้าวหน้าด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะผลักดันนวัตกรรมและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

ศักยภาพในการทำงาน

- แนวคิดการออกแบบและวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

- ออกแบบเพื่อการผลิต

- ออกแบบเพื่อการควบคุมต้นทุน

- การผนวกรวมระบบ

- การจัดการด้านการดําเนินงาน

- การวิจัยและพัฒนา

- การผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

- การผลิตตามตารางเวลา

กลยุทธ์ทางการดำเนินงาน

- นวัตกรรมด้านการออกแบบ

- การผลิตแบบลีน
- การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก

- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

การบริหาร

บริหารเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

  • การส่งมอบตรงตามเวลา
  • คุณภาพที่ยอดเยี่ยม
  • ราคาที่ย่อมเยา

บริหารเพื่อความร่วมมือของทีมงาน

  • ความชอบและภูมิใจของงาน
  • การทำงานเป็นทีมและแนะนำสิ่งใหม่ๆ
  • ประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน

บริหารเพื่อประโยชน์ของนักลงทุน

  • ยุทธศาสตร์ทางการลงทุน
  • อัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
  • การเพิ่มมูลค่าสุทธิ
 
ชิ้นงาน
โดรนเชิงพาณิชย์ด้านการขนส่งหรือกู้ชีพ
"มานะ" โดรน 8 พัด | บรรจุ 5 กิโลกรัม | ระยะทาง 10 กิโลเมตร | ระยะเวลาใช้งาน 30 นาที

เครื่องบินส่วนตัว
บรรจุ 4 ที่นั่ง 441 กิโลกรัม | ความเร็ว 334 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ระยะทาง 1327 กิโลเมตร | ความสูง 6096 เมตร

เครื่องบินฝึกซ้อม
บรรจุ 2 ที่นั่ง 237 กิโลกรัม | ความเร็ว 152 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | ระยะทาง 563 กิโลเมตร | ความสูง 4572 เมตร

เครื่องบินเซสน่า
รุ่น 150, 152, 172, 182, 185 และ 400
 

สารจากผู้ก่อตั้ง - ธนิก นิธิพันธวงศ์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ แทสเกอร์ อินดัสทรีส์ ผมมุ่งหวังให้ธุรกิจนี้เป็นแหล่งรวมไอเดีย ความฝัน วิสัยทัศน์และ ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้เกิดเป็นแหล่งความรู้และสร้างขึ้นมาให้จับต้องได้

ระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มากมาย แค่เพียง 10 ปี ระดับการเปลี่ยนแปลงนั้น ก็เกือบจะเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษก่อน และสิ่งที่น่าทึ่งคือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้วงจรธุรกิจ กลไกต่างๆ มีการทำงาน และขั้นตอนที่สั้นลงนี้เอง ที่ช่วยส่งผลให้การทำงานมีความรวบรัดในเรื่องของเทคนิคและ ขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วงได้ง่ายดายขึ้น 

"การปรับตัว" อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงที่าร้างความรุ่งโรจน์ด้านเทคโนโลยีเช่นนี้ แต่ทุกวิกฤตก็คือโอกาส ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ ยอมรับการปรับสภาพและนำสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เพราะเทคโลยีที่ก้าวหน้านี้เอง ทำให้การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือจากที่ใดในโลกก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย อยากจะคิด อยากจะปฏิบัติ หรืออะไรก็ตาม สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกคนจะได้รับโอกาสที่จะสร้างสรรค์และมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นจากทั้งพรสวรรค์ความสามารถที่ตนถนัด ด้วยความร่วมมือจากที่อื่นๆ ได้อย่างเต็มที่

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและทุกความร่วมมือครับ
 

ติดต่อ

อีเมล: contact@tasger.com

 

© 2019 TASGER INDUSTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.